Waarom kiest u ons?

Deskundig

30 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Arbeidsrecht

Arbeidsgeschillen gaan in verreweg de meeste gevallen over ziekte, re-integratie en ontslag van werknemers.

Als ondernemer zult u veel van wat in uw bedrijf gebeuren moet, door anderen laten uitvoeren, namelijk door uw vaste werknemers, maar ook door oproepkrachten, externe opdrachtnemers, aannemers, uitzendkrachten of op basis van contracting.

De voor- en nadelen van de keuze voor het een of het ander zijn bekend. Als werkgever met eigen werknemers hebt u de meeste zeggenschap en krijgt u de meeste betrokkenheid, maar bij langdurige ziekte, arbeidsconflict of ontslag zijn de kosten ook vaak erg hoog.

Dit leidt ertoe, dat de financiële belangen tegengesteld zijn. Langdurige ziekte, een arbeidsconflict of ontslag kosten u als werkgever veel geld, tijd en energie. Reden voor u om waar mogelijk met niet-werknemers, oproepkrachten of tijdelijke dienstverbanden te werken.

Degene die voor u werkt, is daarentegen wél vaak graag werknemer in vaste dienst, want dit geeft hem de zekerheid dat hij bij ziekte zijn loon houdt, niet gemakkelijk ontslagen kan worden en bij ontslag een uitkering krijgt. Daarom ook zal hij die ú niet als uw werknemer ziet, bij ziekte of als u de samenwerking beëindigt nogal eens een dienstverband claimen, als dit enige kans van slagen heeft.

Het aantal vaste dienstverbanden is sinds jaren sterk afgenomen. De wetgever probeert daarom het werken met niet-werknemers, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband minder aantrekkelijk maken. De wet “Arbeidsmarkt in balans” is hier een recent voorbeeld van.

Om uw belang het best te dienen heb ik mij binnen het arbeidsrecht in de onderwerpen ziekte, re-integratie en ontslag gespecialiseerd. Hierover gaan de meeste van mijn arbeidsrechtelijke blogs. Zoals u ook op de homepagina van mijn website lezen kunt, hebben die onderwerpen mijn speciale aandacht.