Waarom kiest u ons?

Deskundig

30 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Bestuursstrafrecht

Het bestuursstrafrecht en dan met name het opleggen van de bestuurlijke boete heeft de afgelopen jaren een geweldige vlucht genomen.

Voor de overheid is het een relatief eenvoudige manier om een overtreder te straffen. De boetes zijn hoog en afschrikwekkend en er hoeven geen politie, officier van justitie en strafrechter meer aan te pas te komen.

Om de overtreder eenzelfde rechtspositie te geven als de verdachte in het strafrecht, zijn het bewijsrecht en de rechtsbescherming binnen het bestuurstrafrecht anders en meer strafrechtelijk geregeld dan in het gewone bestuursrecht. Een aantal begrippen die in het bestuurstrafrecht voorkomen, waren voorheen onbekend in het bestuursrecht en zijn rechtstreeks uit het strafrecht overgenomen.

Zo moet de overtreding concreet bewezen zijn om een bestuurlijke boete op te leggen. Zonder verwijtbaarheid geen boete, bij minder verwijtbaarheid een lagere boete, evenredigheid tussen de ernst van de overtreding en de hoogte van de boete en geen boete als u een rechtvaardigingsgrond voor de overtreding hebt. Dit zijn allemaal noties uit het strafrecht.

Wat wél helemaal bestuursrechtelijk is, is dat uzelf het initiatief moeten nemen om een bestuurlijke boete te voorkomen of ingetrokken, vernietigd of verlaagd te krijgen. Ú kunt een zienswijze tegen het voornemen indienen, ú dient bezwaar te maken, ú dient in beroep en hoger beroep te gaan. Doet u dit niet, dan wordt de boete onherroepelijk en zult u deze, hoge uitzonderingen daargelaten, moeten betalen, zonder dat er één rechter over geoordeeld heeft.

In mijn blogs over bestuursstrafrecht ga ik in op verschillende onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. De bestuurlijke boete heeft hierbij mijn speciale aandacht (zoals u ook op mijn website lezen kunt).

Zo deel ik mijn kennis met u en ben ik klaar voor als u mij als deskundige op het gebied van het bestuursstrafrecht en de bestuurlijke boete nodig hebt.