Waarom kiest u ons?

Deskundig

30 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

"Paul Van Hoef is een zeer goede advocaat die voor mij op een vlotte correcte en praktische manier een (vertrek)regeling heeft getroffen. Zeer aan te bevelen, goede adviezen en zeer duidelijke uitleg."

Seminar "Van toezicht tot sanctie"

In mijn praktijk heb ik de afgelopen dertig jaar menig werkgever en ondernemer bijgestaan, die met toezicht of een sanctie door de overheid te maken kreeg. Denk hierbij aan de loonsanctie, een boete van de Arbeidsinspectie of een last onder dwangsom voor de overtreding van een milieuvoorschrift. Bovendien hebben rechters de laatste tijd interessante uitspraken over dit onderwerp gedaan. In dit seminar wil ik u hier graag over informeren en mijn kennis met u delen.

Hierbij nodig ik u dan ook van harte uit dit seminar bij te wonen.

Inhoud

Als werkgever, ondernemer of bestuurder van een onderneming kunt u te maken krijgen met toezicht (controle) door de overheid. Bij overtreding van een wettelijk voorschrift kan uw bedrijf een waarschuwing, een herstelsanctie (loonsanctie, last onder dwangsom) of een bestraffende sanctie (boete) krijgen. Eventueel kan uw bedrijf (en u als feitelijk leidinggevende) als verdachte in een strafzaak vervolg worden.

Wat zijn uw rechten en verplichtingen in geval van toezicht? Wat te doen, als duidelijk wordt dat een overtreding begaan is? Heeft de waarschuwing juridische betekenis of niet? Hoe is de rechtsbescherming tegen de genoemde sancties geregeld? Is bij de incasso van dwangsommen en boetes nog wat te winnen? Hoe kunt u bij dit alles optimaal van uw rechten gebruik maken?

Wat is de plaats van de bestraffende sanctie en dan met name van de bestuurlijke boete in dit geheel? Welke eisen worden aan deze sanctie gesteld? Wanneer straft het bestuursorgaan zelf en wanneer draagt het de zaak over aan het openbaar ministerie?

Aan toezicht moet u meewerken, als uw bedrijf verdachte is, hebt u zwijgrecht. Hoe kunt u het beste meewerken? Vanaf wanneer hoeft u niet meer mee te werken, wat mag u dan weigeren en hoe kunt u dit het beste doen? Hoe zit het met uw medewerkers bij dit alles?

In mijn interactieve lezing zal ik deze vragen helder en duidelijk voor u beantwoorden.

Ik zal ingaan op toezicht, overtredingen en sancties op grond van de Arbowet, het Arbobesluit, het Asbestverwijderingbesluit 2005, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Ziektewet en de WIA.

En passant krijgt u een goed inzicht in de rechtsbescherming tegen besluiten van de overheid in het algemeen.

Doelgroep

Werkgevers, ondernemers en bestuurders van ondernemingen. Hun adviseurs.

Locatie, datum en tijd

Hotel Asteria te Venray, dinsdagmiddag 28 mei a.s.

15.00 - 15.20 uur Inloop met koffie en vlaai

15.20 - 17.00 uur Interactieve lezing

17.00 - 17.45 uur Netwerkborrel

Aanmelding

Via het onderstaande formulier

Prijs

€ 75,-- exclusief btw

U kunt tot vijf werkdagen vóór het seminar kosteloos annuleren. Daarna bent u de volledige prijs verschuldigd.